Informácie o spracovaní osobných údajov počas registrácie

Spoločnosť PRESCO GROUP, a.s., so sídlom Severozápadní V 520/62, 141 00 Praha 4, IČO 639 85 161, zapísaná v registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 12070, spracúva v súvislosti s registráciou tohto používateľského účtu v súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko; e-mailová adresa; adresa. E-mailová adresa musí byť spracúvaná na účely správy vášho účtu; meno, priezvisko, e-mailová adresa a adresa musia byť spracúvané na účely spracovania objednávok a iných plnení na základe zmluvy, ak je takáto zmluva medzi vami a spoločnosťou PRESCO GROUP, a.s. uzatvorená. Takéto spracúvanie umožňuje § 5 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje bude spoločnosť PRESCO GROUP, a.s. spracúvať po dobu vášho aktívneho používania účtu a po dobu 3 rokov od posledného nákupu, najmenej však po dobu 3 rokov od vytvorenia účtu. Obchodné oznámenia budú zasielané na Vašu e-mailovú adresu v prípade nákupu tovaru od spoločnosti PRESCO GROUP, a.s. Tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať len podobného tovaru alebo služieb a je možné ich kedykoľvek odhlásiť jednoduchým spôsobom - zaslaním e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení. E-mailovú adresu bude spoločnosť PRESCO GROUP, a.s. uchovávať 3 roky od vytvorenia používateľského účtu alebo 3 roky od posledného nákupu, ak ste takýto nákup uskutočnili. Spracovanie osobných údajov vykonáva spoločnosť PRESCO GROUP, a.s., t.j. správca osobných údajov, avšak osobné údaje môžu pre túto spoločnosť spracúvať aj nasledovní sprostredkovatelia: Asseco Solutions Poskytovateľ marketingového softvéru: SmartSelling Poskytovateľ služieb: Religis Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľského softvéru, služieb a aplikácií, ktoré spoločnosť v súčasnosti nevyužíva. Upozorňujeme, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo: požadovať od nás informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame; požadovať od nás vysvetlenie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov; požadovať od nás prístup k vašim osobným údajom a ich aktualizáciu alebo opravu; požadovať, aby sme vaše osobné údaje vymazali - takéto vymazanie však bude mať za následok aj zrušenie vášho používateľského účtu; obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, ak máte pochybnosti o dodržiavaní našich povinností pri spracúvaní údajov.